Rezerwat Helskie Wydmy

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Enklawa dzikiej przyrody, wydzielona z pasa technicznego nadmorskiego brzegu. Rezerwat o powierzchni przekraczającej 108 hektarów powstał w grudniu 2006 roku, w celu ochrony bogatego ekosystemu i naturalnego, wydmowego krajobrazu.

Tutejszy teren ukształtowała akumulacja piachu przez wiatr, morskie prądy i fale tworzące mierzeję. Helskie Wydmy mają charakter florystyczny - rosną tu liczne gatunki leśne, murawowe i wrzosowiskowe. Szczególnie cenne są miejscowe porosty i grzyby naporostowe. Można tu również spotkać typowe dla wydm i objęte różnymi formami ochrony mikołajki nadmorskie, piaskownice zwyczajne, wydmuchrzyce piaskowe czy honkenie piaskowe.

Rezerwat Helskie Wydmy jest częścią Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.

Mini przewodnik

Ostoja naturalnego dla nadbałtyckich wydm ekosystemu i przybrzeżnego krajobrazu. Utworzony w końcówce 2006 roku, mając na uwadze przede wszystkim szczególną florę. Zwłaszcza porosty i grzyby oraz gatunki takie jak honkenia piaskowa, mikołajek nadmorski, wydmuchrzyca piaskowa, piaskownica zwyczajna. Helskie Wydmy mają niewiele ponad 108 hektarów powierzchni.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja